• آموزشی

چرا افزونه آقای سهام

وقتی از دور به بازار جذاب بورس نگاه می کنی، از اینکه با یه سرمایه کوچیک میشه سود عالی بدست بیاری حیرت می کنی و وسوسه می شی. وقتی هم که تصمیم می گیری به این بازار وارد بشی هر سهم خوبی رو که انتخاب می کنی، با صف خرید چند هزار نفری عجیب و غریب مواجه میشی که کار رو سخت می کنه ، اینجاست که افزونه آقای سهام به کار میاد و شما می تونید توی صف های خرید و فروش از کلی آدم دیگه جلو بیافتید